Registracije in začetki stečajev pravnih enot, junij 2022Statistični urad Republike Slovenije

Na mesečni ravni je bilo junija več stečajev in manj registracij pravnih enot, na četrtletni pa ravno obrnjeno. V 2. četrtletju se je število stečajev najizraziteje zmanjšalo v industriji, povečalo pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Registracij je bilo največ v gostinstvu. 

Generated by Feedzy