Pritožbe zoper policijo: mladoletnika zbili na tla, žensko pa ponižali

Ministrstvo za notranje zadeve je v letih 2020 in 2021 prejelo več pritožb zoper delo policije v času protestov, zaradi hujših očitkov posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine so jih osem obravnavali pred senatom. Ministrstvo je ugotovilo, da so policisti v štirih primerih ravnali nestrokovno in nesorazmerno posegali v človekove pravice. Eden od pritožnikov je bil na primer mladoletnik, ki so ga zbili na tla in mu nadeli lisice, pri tem pa so ga nekajkrat udarili. Druga pritožnica je dejala, da so ji policisti povzročili telesne poškodbe in jo ob tem sramotno ponižali, tudi tretja je dejala, da so z njo grobo postopali.24ur.com RSS

Generated by Feedzy