Javni poziv za izbor zunanjega strokovnjaka s področja matematičnih in/ali statističnih ved, ki bo sodeloval pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za COVID-19 v SlovenijiNIJZ RSS

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa doc. dr. Branko Gabrovec, v.d. generalnega direktorja, v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« na podlagi

Pogodbe št. C2711-20-054101 o sofinanciranju operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, z dne 15. 12. 2020

objavlja


Slovenščina
Generated by Feedzy