Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 – 3. tranšaFinančna uprava RS – Prebivalci

Zato zavezance pozivamo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 5. 8. 2022, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR.

Generated by Feedzy