Izzivi Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov popularizacija naložb v skladeSTA

Družbe za upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji upravljajo s približno sedmimi milijardami evrov premoženja. Glede na velika sredstva v bančnih depozitih je izziv stanovskega združenja, kako popularizirati naložbe v sklade in kako povečati finančno opismenjevanje, ki je še vedno na razmeroma nizki ravni.

Dodaj odgovor

Generated by Feedzy