Vlada že drugi dan nadaljuje z obiskom v Posavju; to je do sedaj naredila za to regijo

Nekateri predstavniki vlade so se že včeraj mudili na delovnem obisku v Posavju, med njimi minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, minister za pravosodje Marjan Dikaučič in ostali. Današnji obisk bo potekal v okrepljeni zasedbi, pričel pa se je že jutranjim delovnim posvetom v Občini Brežice. V okviru obiska se bodo predsednik vlade Janez Janša in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk se bo zaključil na javni tribuni o razvoju Posavske regije v Krškem.

Vlada Republike Slovenije se danes mudi na delovnem obisku v Posavski regiji. Regijo sestavljajo občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu, ki se je pričel ob 9.30 uri na gradu Brežice. Sledili bodo ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov.

V okviru obiska se bodo predsednik vlade Janez Janša in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk se bo zaključil na javni tribuni o razvoju Posavske regije. Javna tribuna se bo pričela ob 18. uri in bo potekala v Kulturnem domu.

Predsednik vlade @JJansaSDS bo jutri, 26. januarja, na delovnem obisku v Posavski regiji.

Člani vlade se bodo najprej sestali na delovnem posvetu v Brežicah, sledili bodo ločeni programi predsednika vlade in ministrov. Obisk bodo zaključili na javni tribuni v Občini Krško. pic.twitter.com/A7d5z7CmHI

— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 25, 2022

Premier se je zjutraj srečal z županom občine Brežice Ivanom Molanom. Po delovnem posvetu bo Janša svoj obisk nadaljeval z obiskom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in bo prisoten ob podpisu pisma o nameri o investiciji za potrebe fakultete. V Sevnici se bo udeležil delovnega kosila z župani posavskih občin, po kosilu pa bo v Radečah obiskal podjetje Jomi Labels d. o. o. Pred javno tribuno pa ima predsednik vlade še načrtovano srečanje s predstavniki Mestne občine Krško.

Predsednik vlade @JJansaSDS je prispel v Brežice, kjer ga je pozdravil tamkajšnji župan Ivan Molan. #Posavje pic.twitter.com/iefPpeLqEg

— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 26, 2022

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Občine Metlika Darko Zevnik pa sta že danes v prostorih občine podpisala pismo o nameri, s katerim izražata namero in pripravljenost, da se izvedejo vse potrebne aktivnosti za povečanje prometnih in varnostnih razmer zaradi povečanega nadzora državne meje. Ob tem sta se zavzela za preprečevanje nedovoljenih prehodov državne meje in za ureditev dostopa do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji z Republiko Hrvaško na območju Mejnega prehoda Metlika, za kar bo urejena cestna povezava od priključka Metlika – Podzemelj do Križevske vasi.

Minister @aleshojs je danes z županom Občine Metlika Darkom Zevnikom podpisal pismo o nameri za povečanje prometnih in varnostnih razmer na območju občine.
https://t.co/ruwjG2AU3F pic.twitter.com/IIJIeuwc5C

— Ministrstvo za notranje zadeve (@mnz_gov_si) January 26, 2022

Zaradi izvajanja mejne kontrole na območju Mejnega prehoda Metlika prihaja do velikih prometnih zastojev v mestu Metlika. To poslabšuje prometno-varnostno situacijo na celotnem cestnem omrežju državnih in lokalnih cest, kar vpliva na učinkovitost opravljanja nalog Policije in onemogoča lokalnemu prebivalstvu dostop do stanovanjskih objektov. Kot je dejal minister Hojs, je današnji podpis pisma o nameri prvi korak k razrešitvi te problematike.

Investicije tudi na področju okolja
V letu 2022 so predvidena sanacijska dela na vodotokih v Sevnici, investicijsko-vzdrževalna dela pa se bodo nadaljevala v občinah Krško, Brežice in Sevnica. Z izvedbo projekta bo 154 objektov v občini Kostanjevica na Krki zaščitenih pred škodljivim delovanjem voda. Ukrepi vsebujejo gradbene ureditve za neposredno varovanje pred poplavami z nasipi, betonskimi zidovi in mobilnimi stenami.

Z izvedbo projekta bo 154 objektov v občini Kostanjevica na Krki zaščitenih pred škodljivim delovanjem voda.

Ukrepi vsebujejo gradbene ureditve za neposredno varovanje pred poplavami z nasipi, betonskimi zidovi in mobilnimi stenami.#Zmoremo @rs_mop pic.twitter.com/Vhtp8QNvA9

— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 26, 2022

Minister za okolje Andrej Vizjak se bo v okviru današnjega vladnega obiska udeležil sestanka z županom občine Brežice Molanom, delovnega kosila predsednika vlade z župani Posavske regije v Sevnici in  sestanka z vodstvom podjetja Kostak v Kršek, obisk pa bo zaključil z javno tribuno v Krškem.

V planu so številne obnove vozišč
Včeraj je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič začel dvodnevni obisk v Posavju. Z županom občine Brežice sta opravila pregled gradbenih del s področja cestne infrastrukture. V teku je ureditev ceste s kolesarsko potjo na relaciji Brežice-Dobova in številne obnove vozišč: Bizeljsko-Orešje, Mokrice-Obrežje-Slovenska vas ter preplastitve cest na tem območju. Predvidena je tudi gradnja dvopasovne vzhodne obvoznice Brežice, ki je vezana na izvedbo hidroelektrarno Mokrice. Predvidena vrednost investicije za prvo etapo je okoli 18 milijonov evrov.

Bizeljsko-Orešje, Mokrice-Obrežje-Slovenska vas ter preplastitve cest na tem območju. Predvidena je tudi gradnja dvopasovne vzhodne obvoznice Brežice, ki je vezana na izvedbo HE Mokrice. Predvidena vrednost investicije za prvo etapo je okoli 18 MIO EUR.#RazvijamoPosavje pic.twitter.com/pNYuGysvJe

— Ministrstvo za infrastrukturo (@mzi_rs) January 25, 2022

Ekipa ministrstva za infrastrukturo je v sklopu včerajšnjega vladnega obiska Posavja obiskala tudi občino Bistrica ob Sotli in z občinsko upravo analizirala perečo prometno problematiko ter razvojne načrte občine. Obetajo se nadaljevanje obnove regionalne ceste proti Kozjem in Bizeljskem, gradnja pločnikov v Dekmanci in Čehovcu ter vlaganja v izgradnjo kolesarskih povezav.

Gradnja nadomestnega mosta čez potok Kolarica
Mihelič je z Mestno občino Krško ter Občino Kostanjevica na Krki tudi podpisal sofinancerski sporazum za ureditev cest Podbočje-Kostanjevica, Brod-Žabjek ter gradnjo nadomestnega mosta čez potok Kolarica. Obnovljene ceste bodo služile obvozu v času obnovitvenih del na mostu čez Krko v Podbočju in v času rekonstrukcije ceste Križaj-Podbočje-Šutna. “S tem bomo poskrbeli za pretočnost prometa v času zapore zaradi gradbenih del v Podbočju,” so poudarili. Vrednost del znaša 1,26 milijonov evrov.

obnovitvenih del na mostu čez Krko v Podbočju in v času rekonstrukcije ceste Križaj-Podbočje-Šutna. S tem bomo poskrbeli za pretočnost prometa v času zapore zaradi gradbenih del v Podbočju.
Vrednost del znaša 1,26 MIO EUR.#RazvijamoPosavje pic.twitter.com/THNH1udkkR

— Ministrstvo za infrastrukturo (@mzi_rs) January 25, 2022

Tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik je napovedal, da bo danes v okviru vladnega obiska vlade obiskal Posavsko regijo, kjer se bo srečal z županom občine Brežice, z načelniki upravnih enot in s predstavniki nevladnih organizacij. “Veselim se srečanj, za katere sem prepričan, da bodo prinesla nove in konkretne rešitve,” je zapisal.

Danes bom v okviru vladnega obiska @vladaRS obiskal Posavsko regijo, kjer se bom srečal z županom občine Brežice, z načelniki upravnih enot in s predstavniki nevladnih organizacij. Veselim se srečanj, za katere sem prepričan, da bodo prinesla nove in konkretne rešitve. pic.twitter.com/yQPaI1NfqT

— Boštjan Koritnik (@BostjanKoritnik) January 26, 2022

Minister za finance Andrej Šircelj se bo prav tako udeležil vladnega obiska Posavja. V sklopu obiska bo obiskal Finančni urad Brežice, AJPES Krško, Mlin Katić d. o. o. in grad Rajhenburg.

[Vladni obisk Posavja]

Minister za finance @ASircelj se udeležuje regijskega obiska @vladaRS v Posavju. pic.twitter.com/rfNqJRBVqK

— Ministrstvo za finance (@mfinance_gov_si) January 26, 2022

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je svoj obisk Posavja pričel že včeraj. Na Okrožnem sodišču v Krškem je ministra sprejel predsednik sodišča Gojmir Pešeč, ki mu je med drugim, predstavil prostorsko problematiko, s katero se srečujejo v Krškem. Govorili pa so tudi o novi sodni zakonodaji, predvsem o uvedbi enovitega sodnika.

Danes so minister in sodelavci obiskali še Prevzgojni dom Radeče, ki izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom in je edini v Sloveniji, ki izvršuje to kazensko sankcijo. Minister je pohvalil njihovo delovanje kot zelo korektno in na visokem strokovnem nivoju. pic.twitter.com/CLIJeEQnFC

— Ministrstvo za pravosodje (@Mpravosodje) January 25, 2022

Ekipa ministrstva je naslednje obiskala Okrožno državno tožilstvo v Krškem kjer imajo med tožilstvi najkrajše roke reševanja zadev, ter, poleg ODT Kranj, najboljši koeficient glede uspešnosti po Merilih za uspešnost pregona državnih tožilstev. Minister in sodelavci so obiskali še Prevzgojni dom Radeče, ki izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom in je edini v Sloveniji, ki izvršuje to kazensko sankcijo. Minister je pohvalil njihovo delovanje kot zelo korektno in na visokem strokovnem nivoju. Danes pa so bo minister Dikaučič udeležil delovnega posveta in javne tribune, obiskal pa bo tudi Okrajno sodišče v Brežicah in Okrajno sodišče v Sevnici.

[Obisk vlade v Posavski regiji ] pic.twitter.com/9nZSq9LQgz

— Ministrstvo za pravosodje (@Mpravosodje) January 26, 2022

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Župnijsko Karitas Videm, kjer se je zahvalil prostovoljkam in donatorjem, ki prispevajo sredstva eni največjih institucij za pomoč ljudem v stiski. “Pomoč najranljivejšim, ki ne morejo povrniti, je najplemenitejša,” je izpostavil Cigler Kralj.

Čestitam ustanoviteljici Doroteji Volovec za dobro regijsko medinstitucionalno sodelovanje skrbnice in koordinatork @mddszRS, Zavoda za zaposlovanje, OŠ Sevnica in CSD Brežice, s kabinetom župana in številnimi partnerskimi institucijami ter podjetji na ravni brežiške občine. pic.twitter.com/SwzgPBLTKN

— Janez Cigler Kralj (@jciglerkralj) January 25, 2022

Cigler Kralj je obiskal tudi podjetje LUMIA, ki odpira delovna mesta za invalide in druge ranljive skupine. Podpora je usmerjena v motivacijo za delo in prizadevanje, da z vsemi področji svojega življenja upravljajo čim bolj samostojno. Ob aktualnem pomanjkanju delovnih mest je to še toliko bolj pomembno. “Čestitam ustanoviteljici Doroteji Volovec za dobro regijsko medinstitucionalno sodelovanje skrbnice in koordinatork MDDSZ, Zavoda za zaposlovanje, OŠ Sevnica in CSD Brežice, s kabinetom župana in številnimi partnerskimi institucijami ter podjetji na ravni brežiške občine,” je dejal ob obisku podjetje LUMIA.

Mateja Ribič, državna sekretarka #MDDSZ bo v sklopu terenskega obiska @vladaRS obiskala Posavsko regijo. pic.twitter.com/ZbsEO8y3Cw

— MDDSZ (@mddszRS) January 26, 2022

Vladnega obiska se bo udeležil tudi Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki se bo srečal s predstavniki Srednje šole Krško, Podjetniškega inkubatorja Krško in podjetja Sistemi IN ES.

Minister @MBAndrijanic se bo jutri, 26. januarja, v okviru @vladaRS obiska Posavske regije srečal s predstavniki

Srednje šole Krško
Podjetniškega inkubatorja Krško
podjetja Sistemi IN ES#Posavje #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/HCxBVW5P1J

— Služba vlade za digitalno preobrazbo (@digitalSLO) January 25, 2022

Vlada je v Posavju odobrila sredstva za gradnjo nove šole Ane Gale v Občini Sevnica, kjer se srečujejo z veliko prostorsko stisko. Nekaj več kot milijon evrov iz sredstev javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za gradnjo vrtcev in šol v obdobju od 2021-2024 bo občina Sevnica prejela za novogradnjo šole. Prav tako bodo investirali v osnovno šolo in vrtec Veliki Podlog v Občini Krško vrtec v Dobovi ter vrtec skupaj z telovadnico in garažo v Osnovni šoli Bistrica ob Sotli.

Vladni obisk je namesto ministrice že včeraj pričel državni sekretar Marjan Dolinšek, kjer je najprej obiskal podružnično OŠ Svibno, kjer se je srečal z vodstvom šole in županom občine Radeče, učenke in učenci pa so mu predstavili utrip šole in kraja. Obiskal je tudi OŠ Ane Gale, kjer kot že omenjeno planirajo investicijo.

Srednja šola Sevnica izobražuje tudi v programu Mizar. Delavnice za izvajanje pouka imajo v podjetju Stilles. Kako poteka praktični del izobraževanja, si je danes ogledal tudi državni sekretar Marjan Dolinšek. pic.twitter.com/m1WL6XBVat

— Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (@MIZS_RS) January 25, 2022

Na Srednji šoli Sevnica se je Dolinšek srečal z ravnateljem Matjažem Prestorjem ki mu je predstavil izzive šole, nato pa so mu dijakinje in dijaki predstavili, kako poteka izobraževanje v programu Frizer. Srednja šola Sevnica izobražuje tudi v programu Mizar. Delavnice za izvajanje pouka imajo v podjetju Stilles. Kako poteka praktični del izobraževanja, si je včeraj ogledal tudi Dolinšek.

OŠ Ane Gale v Sevnici, kjer se srečujejo z veliko prostorsko stisko, je obiskal državni sekretar Marjan Dolinšek. Nekaj več kot milijon evrov iz sredstev javnega razpisa @MIZS_RS za gradnjo vrtcev in šol v obdobju od 2021-2024 bo občina Sevnica prejela za novogradnjo šole. pic.twitter.com/cUUl2MiX0c

— Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (@MIZS_RS) January 25, 2022

Obisk v Posavju je Dolinšek  sklenil ob obisku podružnične osnovne šole in vrtca Veliki Podlog. Veselijo se nove stavbe, za katero je nekaj več kot 1,1 mio evrov občina Krško pridobila iz sredstev javnega razpisa MIZŠ za vlaganje v vrtce in osnovno šolstvo 2021-2024.

Več sredstev za gasilsko opremo in vozila
Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Janez Žakelj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But sta včeraj obiskala občino Sevnica, kjer sta se srečala z županom Srečkom Ocvirkom ter pripadniki zaščite in reševanja. Žakelj in But sta predstavila vse ukrepe za izboljšanje položaja gasilstva, med drugim tudi povišanje sredstev na razpisu za gasilsko opremo in vozila. “Ministrstvo za obrambo namerava v Sevnici sofinancirati nakup avtolestve, da bodo gasilci pri svojem delu še učinkovitejši,” so sporočili iz ministrstva.

DS Janez Žakelj in GD @URS_ZR Darko But sta predstavila vse ukrepe za izboljšanje položaja gasilstva,med drugim tudi povišanje sredstev na razpisu za gasilsko opremo in vozila.
MO namerava v Sevnici sofinancirati nakup avtolestve, da bodo gasilci pri svojem delu še učikovitejši.

— Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) January 25, 2022

Po skupni seji vlade v Posavju bo Žakelj obiskal  Krojaštvo Rožman iz Brežic, kjer izdelujejo gasilske uniforme in Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli. Obisk na terenu bo zaključil na javni tribuni v Krškem.

Podgoršek na pogovoru o aktualnih projektih
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je včerajšnji obisk začel v Radečah, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom. Pogovorili so se o aktualnih projektih na področju kmetijstva in urejanju zemljiščnega vprašanja na lokaciji, kjer želi občina postaviti deponijo. Ministru so pokazali tudi projekte, ki so jih izpeljali s pomočjo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Minister dr. Jože Podgoršek se je sestal z vodstvom občine Radeče. Pogovorili so se o aktualnih projektih na področju kmetijstva in urejanju zemljiškega vprašanja za ureditev deponije. pic.twitter.com/zMFUageYOr

— Ministrstvo za kmetijstvo RS (@MKGP_RS) January 25, 2022

V nadaljevanju je obiskal kmetijo Bostele. Le ta spada med najboljše kmetije na področju pridelave sadja in jagodičevja. Ministru so lastniki kmetije predstavili svoje delovanje in izzive, s katerimi se morajo soočati v zadnjem obdobju. Med pogovorom so se dotaknili tudi vprašanja izplačil za sredstev, namenjenih za povrnitev škode lanske pozebe. Minister je ob tem izpostavil: “Za izplačilo škod pozebe, ki je v lanskem letu prizadela kmete, je namenjenih sedem milijonov evrov. Poudaril bi, da me veseli, da se je na koncu izkazalo, da je bila škoda v vinogradništvu nižja, kot smo pričakovali na začetku, v sektorju sadjarstva pa so škode višje”.

Današnji dan je zaključil na biodinamični kmetiji Černetič. Lani je kmetija prejela prestižno evropsko nagrado za upravljanje z zemljišči in tlemi. pic.twitter.com/MqJlhEQs1r

— Ministrstvo za kmetijstvo RS (@MKGP_RS) January 25, 2022

Dan je zaključil na biodinamični kmetiji Černelič. Lani je kmetija prejela prestižno evropsko nagrado za upravljanje z zemljišči in tlemi. Le ta se podeljuje za najboljše prakse rabe zemljišča in ravnanja s tlemi, ki povečujejo vsebnost organske snovi in biotsko pestrost tal ter preprečujejo degradacijo, erozijo, onesnaženje, zbitost tal, zasoljevanje poplave in plazove. Ministru so pokazali svoje rastlinjake, kjer pridelujejo različne sadik zelenjave in hlev.

[Obisk vlade v Posavski regiji ]
Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko @ZCernac se bo jutri udeležil obiska @vladaRS v Posavski regiji. pic.twitter.com/Y5HS7DehNN

— Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko (@SVRK_RS) January 25, 2022

V okviru današnjega obiska bo državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Anton Harej še obiskal Krakovski gozd, opravil sestanek s Kmetijsko zadrugo Sevnica in obiskal podjetje Tanin v Sevnici.

pic.twitter.com/5JSlSgdIJJ

— Ministrstvo za kmetijstvo RS (@MKGP_RS) January 26, 2022

V okviru vladnega obiska se bo obiskov Občine Brežice, Sevnica in Krško udeležil tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač. Prav tako se bo vladnega obiska udeležil tudi državni sekretar Božo Predalič, ki bo podal izjavo za medije pred stavbo Občine Krško. Predalič se bo v okviru svojega obiska srečal z županom Občine Sevnica Ocvirkom, obiskal bo postajo mejne policije v Bistrici ob Sotli, mejni prehod Slovenska vas, postajo mejne policije Obrežje, policijsko postajo Brežice, direktorico Občinske uprave Krško Melito Čopar in Nuklearno elektrarno Krško.

Državni sekretar @BozoPredalic se bo jutri udeležil delovnega obiska @vladaRS v Posavju.

Ob 16.25 bo podal izjavo za medije pred stavbo Občine Krško, Cesta krških žrtev 14. pic.twitter.com/raGWUnY50q

— Ministrstvo za notranje zadeve (@mnz_gov_si) January 25, 2022

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se danes, skupaj z drugimi predstavniki Vlade Republike Slovenije, prav tako mudi na delovnem obisku v Posavski regiji. Ogledal si bo grad Pišece ter obiskal podjetje Silico d. o. o. in Galerijo Božidarja Jakca.

Sara Rančigaj

The post Vlada že drugi dan nadaljuje z obiskom v Posavju; to je do sedaj naredila za to regijo first appeared on Nova24TV.Nova24TV

Dodaj odgovor

Generated by Feedzy