Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbahFinančna uprava RS – Prebivalci

V primeru, da je zavezanec dvojni rezident (tj. rezident Slovenije po določbah ZDoh-2 in tudi rezident države, s katero je Slovenija sklenila mednarodno pogodbo), se rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz mednarodne pogodbe in drugega odstavka 7. člena ZDoh-2 lahko ugotavlja le v postopku uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v povezavi s konkretnim dohodkom oziroma v postopku skupnega dogovora.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem so dostopne v podrobnejšem opisu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPo-2 in po mednarodnih pogodbah (poglavje 1.2, 3., 3.1 in 3.2).

Dodaj odgovor

Generated by Feedzy