KIDO zahtevek – izjava upravičenega lastnika dohodkaFinančna uprava RS – Prebivalci

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (v nadaljevanju: zahtevki KIDO) so predpisani na podlagi 260. in 266. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2. Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjen obrazec, preden je dohodek izplačan. Plačnik dohodka predloži izpolnjen obrazec Finančni upravi Republike Slovenije.

Kadar vlagatelj (plačnik davka), ki oddaja zahtevek KIDO preko portala eDavki, ni pooblaščen s strani upravičenega prejemnika dohodka (nerezidenta) za uveljavljanje ugodnosti po KIDO, mora zahtevek vsebovati izjavo upravičenega prejemnika dohodka (nerezidenta) ali njegovega pooblaščenca.

Na zahtevku KIDO mora prejemnik dohodka oz. zanj njegov pooblaščenec s podpisom potrditi:

da je prejemnik dohodka tudi upravičeni lastnik dohodka, da je upravičen do koristi, določeni v mednarodni pogodbi terda so podatki resnični, točni in popolni.

Izjava se lahko priloži zahtevku kot samostojen dokument ali pa se priloži na izpolnjenem in podpisanem zahtevku KIDO.

V primeru, da se odda izjava kot samostojen dokument, ki je objavljen na portalu eDavki, je potrebno v elektronskem zahtevku KIDO v polju IZJAVE izbrati drugo možnost.

Izjava upravičenega lastnika dohodka za fizične osebe

Izjava upravičenega lastnika dohodka za fizične osebe z dejavnostjo

Izjava upravičenega lastnika dohodka za pravne osebe

Dodaj odgovor

Generated by Feedzy